ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

หลักสูตรอบรมการเป็น
AFFILIATE MARKETOR
ยังไงให้ได้เงิน
เนื้อหา :
1.ความหมายของคำว่า AFFILIATE
2.AFFILIATE MARKETING มีข้อดีกว่าระบบอื่นๆอย่างไร
3.การดำเนินงานของ AFFILIATE
4.AFFILIATE มีกี่ประเภท
5.แพลตฟอร์ม AFFILIATE ที่น่าสนใจ
6.เครื่องมือในการทำ AFFILIATE
7. บทสรุปและการนำไปประยุกต์ใช้
ประโชยน์ที่ได้รับ :
1.ได้ความรู้ความเข้าใจในงาน AFFILIATE
2.ได้ทักษะในการเป็น AFFILIATE
MARKETOR
3.ได้รู้เส้นทางในการทำ AFFILIATE
4.ได้เทนิคการสร้างรายได้จากการเป็น
AFFILIATE MARKETOR
5.ได้เข้าร่วมการทำ AFFILIATE PARNER
6.ได้รับสิทธิพิเศษ กับ AFFILIATE PARNER
7.ได้รับทัศนคติที่ดีในการใช้ AFFILIATE
ในมาตรฐานสากล
โค้ชนนท์ ธนิตพงศ์พรวริยาโรจน์ (มีทริค ชีวิตเปลี่ยน)