ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

เนื้อหาที่จะเรียนรู้
- ทำคลิป วิดีโอ
- เพิ่มรูป เสียง
- การทำเอฟเฟค
- การตัดต่อคลิปวิดีโอ
ความรู้ที่จะได้รับ
- สร้างคลิปเพื่อต่อยอด
- เพื่อนำไปขายสินค้าออนไลน์
- สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยคลิปส่วนตัว