ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

เนื้อหา
- การค้นหาผู้มุ่งหวังประเภทต่างๆ แม่ค้าออนไลน์ กลุ่มผู้ประกอบการ นักธุรกิจเครือข่าย
- การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มุ่งหวัง
ประโยชน์ที่จะได้รับ
- สร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังอย่างไม่มีวันหมด
- วิเคราะห์ความต้องการได้อย่างถูกต้อง
- นำเสนอธุรกิจ สินค้า และบริการได้อย่างถูกต้องตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
- เพิ่มยอดขายให้กับองค์กร
- ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุน
- รักษาจำนวนคนในองค์กร การแสวงหาผู้มุ่งหวังมาชดเชยรายชื่อเก่าที่อาจหายไปเป็นการเติมรายชื่อในองค์กร ธุรกิจมีการเจริญเติบโต