ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

เนื้อหา
1.การเรีมต้นการสร้างบัญชี INSTAGRAM
2.การเปลี่ยนบัญชีโปรไฟล์ให้เป็นบัญชีธุรกิจ
3.การสร้างบัญชี INSTAGRAM ยังไงให้นำเชื่อถือ
4.การสร้าง IG STORY
5.การสร้าง REELS
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.สามารถเปิดบัญชีการใช้งาน การเปลี่ยนบัญชีโปรไฟล์ให้เป็นบัญชีธุรกิจได้
2.ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการสร้างบัญชี INSTAGRAM แบบ STEP BY STEP
3.ได้รับเทคนิคในการสร้าง BRANDING สินค้า เพียงทำ PROFILE ให้ดูน่าเชื่อถือ
4.ได้รับเทคนิคการเพิ่มยอดขายได้ง่ายๆด้วยการแต่งภาพคุมโทน