ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

หลักสูตรการเล่านิทานบันดาลจิต
เนื้อหา
- ความหมายในเรื่องนิทานบันดาลจิต
- คุณสมบัติของนิทาน
- การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้ความสนุกมีเนื้อหา
- สามารถนำเอาเรื่องในชีวิตประจำวัน
- มาแต่งเป็นนิทานคำสอนได้
- นิทานแต่ละเรื่องจะตรงกับความรู้สึกของคน
- บางคนสามารถแก้ไขปัญหาของคนๆนั้นได้
- การกระตุ้นความต้องการคนที่จะประสบความสำเร็จ
- งานต่างๆในรูปแบบเรื่องเล่า
- ลดการต่อต้านโดยตรงจากลูกค้าโดยตรง

โดย อ.ณพัช นิทานบันดาลจิต