ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

About this Course

This course is a partnership between the leading content marketing authority,
Copyblogger, and UC Davis Continuing and Professional Education.
In this course, you will learn the core strategies content marketers use to acquire and retain customers profitably.
Specifically, you will learn how to develop, organize and implement a content marketing strategy,
analyze and measure the effectiveness of content marketing,
write compelling copy, use a strategic framework when writing,
and build your professional brand and authority through content marketing.
You will also learn how to put the ideas presented to you into action and
build your own personal brand through content marketing.