ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจจากการอ่านข่าว โดยผู้สอนจะเลือกข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและสอนเทคนิคการอ่าน คำศัพท์ สำนวน โดยจะจัดทำเป็นคลิปสอนทีละข่าว
ในตอนท้ายของแต่ละคลิปจะมีการสรุปบทเรียนและมีบททดสอบให้ผู้เรียนได้วัดผลการเรียนรู้ของตนเอง

คอร์ส http://mooc.cmu.ac.th/th/course/b4614b8 … 4d1b7dd770

ลงทะเบียน http://www.lifelong.cmu.ac.th/learner/r … /index.php