ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

รายวิชานี้จะทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน วิธีการวิเคราะห์งาน  การประเมินค่างาน จนถึงการทำกระบอกค่าจ้าง และการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน โดยทีมผู้สอนและนักปฏิบัติจริงมาให้ความรู้

นอกจากนี้ในรายวิชาจะมีบทสรุป เพื่อไขข้อข้องใจด้านการบริหารค่าตอบแทน โดยทีมผู้สอนจะเข้ามาตอบคำถาม ใน Discussion Board ในทุกๆ 2 สัปดาห์/ครั้ง

คอร์ส http://lms.thaimooc.org/courses/course- … 20/course/

ลงทะเบียน http://idp.thaimooc.org/auth/realms/tha … ent_id=edx