ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Excel 2013 | MOS Certificate : MS Excel 2013

คอร์ส https://lms.thaimooc.org/courses/course … 2017/about

ลงทะเบียน http://idp.thaimooc.org/auth/realms/tha … ent_id=edx