ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

ขอเชิญนักธุรกิจมาสร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจสู้ไวรัสโควิต-19 ด้วยวัคซีนความรู้จากสัมมนาออนไลน์ Krungsri Business Talk: Business Implication from COVID-19, Now & Next for Real Estate &
Services
New Normal ของอสังหาฯที่เห็นได้ตอนนี้
New Normal ของอสังหาฯที่ห็นได้ตอนนี้ คือ กระเป้าเงินผู้ซื้อจะบางลง สำหรับผู้ประกอบการก็ไมใช่ช่วงเวลาที่จะทำกำไรได้เหมือนก่อน
ยอมเอาสต็อกมาเปลี่ยนเป็นเงิน รอกำลังซื้อรอบใหม่ในอนาคตดีกว่า
- การเกิดขึ้นของ Covid-19 มีนัยยะต่อภาคธุรกิจไทยอย่างไร
- มาตรการรัฐจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหน
- พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหน
- ธุรกิจไหนบ้างกำลังจะเป็น Mega Trend
- Next Normal ของธุรกิจอสังหาฯและบริการ
ร่วมเสวนาโดย ศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) และ ตร สมประวิน มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Krungsri Business Talk "Business Implication from Covid-19, Now and Next for Real Estate & Service" by Krungsri Business, ส้มมนาเพื่อลูกค้าธุรกิจ โดย สายงานการตลาดลูกค้าธุรกิจ
ขอเชิญนักธุรกิจมาสร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจสู้ไวรัสโควิต-19 ด้วยวัคซีนความรู้จากสัมมนาออนไลน์ Krungsri Business Talk: Business Implication from COVID-19, Now & Next for Real Estate &
Services
New Normal ของอสังหาฯที่เห็นได้ตอนนี้
New Normal ของอสังหาฯที่ห็นได้ตอนนี้ คือ กระเป้าเงินผู้ซื้อจะบางลง สำหรับผู้ประกอบการก็ไมใช่ช่วงเวลาที่จะทำกำไรได้เหมือนก่อน
ยอมเอาสต็อกมาเปลี่ยนเป็นเงิน รอกำลังซื้อรอบใหม่ในอนาคตดีกว่า
- การเกิดขึ้นของ Covid-19 มีนัยยะต่อภาคธุรกิจไทยอย่างไร
- มาตรการรัฐจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหน
- พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหน
- ธุรกิจไหนบ้างกำลังจะเป็น Mega Trend
- Next Normal ของธุรกิจอสังหาฯและบริการ
ร่วมเสวนาโดย ศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) และ ตร สมประวิน มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Krungsri Business Talk "Business Implication from Covid-19, Now and Next for Real Estate & Service" by Krungsri Business, ส้มมนาเพื่อลูกค้าธุรกิจ โดย สายงานการตลาดลูกค้าธุรกิจ
คอร์ส link
ลงทะเบียน link