ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

เรียนรู้แนวคิดต้านการบริหารต้นทุน การประยุกต์ใช้แนวคิดต้นทุนกับการตัดสินใจ
จากกูรรอบรู้ต้านการเงินและบัญชี ชั้นนำระดับประเทศ ผศ.ตร.วชิระ บุญยะเนตร และ คุณพรชัย เพียงพรเพ็ญ
คอร์ส link
ลงทะเบียน link