ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

คอร์สเรียนรู้ออนไลน์ ด้านบัญชีภาษีเรื่องราวควรรู้ของผู้ประกอบการใหม่
พร้อมเทคนิคการทำธุรกิจที่ไม่ควรพลาด
เนื้อหาจัดเต็ม เรียนย้อนหลังผ่าน YouTube : DIProm Station (สถานีดีพร้อม)
ถอดบทเรียนบัญชี แก้ปัญหาการเงินรับมีอ COVID-19
จากกูรรอบรู้ด้านการเงินและบัญชี ชั้นนำระดับประเทศ
เรียนรู้สาเหตุของการเกิดปัญหาการเงินระยะสั้น
แนวทางกรบริหารธุรกิจเมื่อเกิตปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน
แนวทางแก้ปัญหาและตัวอย่างการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงตัวอย่างอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จากกูรูรอบรู้ด้านการเงินและบัญชี ชั้นนำระดับประเทศ ผศ.ดร.วชิระ บุญยะเนตร และ คุณพรชัย เพียงพรเพ็ญ