ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

"หลักสูตร Facebook live ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ให้เหมือนรายการที่วี"
ภายใต้กิจกรรม ปั้น SMEs ค้าออนไลน์สู้วิกฤตโควิด-19
จากกูรูด้าน Digital Marketing คุณเจนจิรา ศรีดี
จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)
คอร์ส link
ลงทะเบียน link