พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน facebook
"เรียนออนไลน์สดที่บ้าน "
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm) ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมออนไลน์
ภายใต้กิจกรรมปั้น SMEs าออนไลน์สู้วิกฤตโควิด-19 หลักสูตรออนไลน์พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook
คอร์ส link
ลงทะเบียน link