ราคาปกติ : 0.00
ราคาโปรโมชั่น : 0.00

สามารถเข้าเรียนได้โดยการสั่งซื้อคอร์สนี้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้เป็นคอร์สที่นำมาแบ่งปันกันเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ในการใช้ Power BI ให้แก้ผู้เริ่มต้นศึกษา ผู้ที่มองหาเครื่องมือในการสร้าง Data Visualization ข้อมูลของธุรกิจ โดยจะอธิบายหลักการในการเริ่มสร้างและเผยแพร่ Data Visualization ให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน นำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจหลักการในการสร้าง Data Visualization ด้วย Power BI
2. ฝึกใช้เครื่องมือในการสร้าง Data Visualization ด้วย Power BI

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ทุกคนที่มองหาเครื่องมือในการสร้าง Data Visualization ข้อมูลของธุรกิจ
2. ทุกคนที่เริ่มต้นใช้งาน Power BI

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คได้
คอร์ส link
ลงทะเบียน link