สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา

สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564
ยินดีกับ ดร.บัญญัติ บุญญา ที่ได้สร้างผลงานร่วมกับองค์กรชั้นนำของไทย
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564"
โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
งานจัดขึ้น ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ขอแสดงความยินดีกับสมาคมการค้ายอดเยี่ยมของไทย ที่ได้สร้างผลงานสุดเจ๋ง ภายใต้แนวคิด 4 สร้าง
คือ 1.สร้างคน 2.สร้างมาตรฐาน 3.สร้างมูลค่าเพิ่ม 4.สร้างเสริมรายได้ นำโดย ดร.บัญญัติ บุญญา นายกสมาคม
และ ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร อุปนายก, อาจารย์ณภัค วรจิรปัญชญา เลขาธิการ สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา

คอร์สเรียนฟรี

คอร์สอบรมฟรีจากสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา

อบรมฟรีจากองค์กรภาคเอกชน
อบรมฟรีจากองค์กรภาครัฐ
อบรมฟรีจากองค์กรต่างประเทศ